Przejdź do menu głównego

Przejdź do treści


Dodatki

Szpital Rejonowy w Náchodzie pragnie być pracodawcą, który w bardzo wyraźny sposób podkreśla znaczenie, jakie mają dla niego zarówno obecni jak i nowo przyjęci pracownicy. Dlatego też w ramach podziękowania i uznania Waszej ciężkiej pracy w Szpitalu Rejonowym w Náchodzie pragniemy Państwu zaoferować:

 • Czas wolny
  • 5-tygodniowy urlop
  • aktywności społeczne (teatr, wycieczki, teambuilding, zajęcia sportowe)
 • Rodzina
  • dopłata w wysokości do 3000 CZK miesięcznie w przypadku wcześniejszego powrotu z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego - aż do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku 3 lat
  • pomoc w zapewnieniu zakwaterowania
 • Bony na różnego typu świadczenia
  • w wysokości do 2 000 CZK rocznie z przeznaczeniem: na sport, kulturę, rekreację, zdrowie, edukację
  • dla lekarzy - 2 000 CZK na składkę członkowską w Czeskiej Izbie Lekarskiej
 • Edukacja
  • długoterminowy kurs języka czeskiego dla obcokrajowców
  • wsparcie kształcenia - specjalistycznego i ustawicznego
  • urlop szkoleniowy podczas kształcenia specjalistycznego
 • Zdrowie
  • 10% zniżki we wszystkich oddziałach apteki kralowohradeckiej
 • Finanse
  • dodatek rekrutacyjny
  • premia w wysokości do 6 000 CZK dla obecnego pracownika za pozyskanie nowego pracownika medycznego do naszego zespołu
  • dodatek na zakwaterowanie dla wybranych grup pracowników
  • dodatek do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia na życie w wysokości do 7 200 CZK rocznie
  • premia w wysokości 15 000 CZK przy odejściu na emeryturę
  • zwrot kosztów postępowania sądowego prowadzonego wobec pracownika w związku z wykonywaniem przez niego pracy dla pracodawcy
  • dodatek na wyżywienie
 • Ostatni, ale z pewnością nie mniej ważny dodatek:
  • umowa o pracę na czas nieokreślony

Przejdź do menu głównego