Przejdź do menu głównego

Przejdź do treści


Historia i przyszłość

Historia

Szpital został otwarto w 1881 roku jako upamiętnienie małżeństwa następcy tronu, księcia Rudolfa. Jego budowę sfinansowano z dotacji powiatowych, darowizn poszczególnych osób i szeregu loterii. Pierwotnie w szpitalu mieściło się 70 łóżek, natomiast fachową opiekę zapewniał ordynator, lekarz pomocniczy i 4 pielęgniarki-zakonnice. Rozwój przemysłu włókienniczego i wzrost ludności spowodowały, że wielkość szpitala przestała być wystarczająca, stopniowo dobudowano więc nowe pawilony, a liczba pracowników wzrosła.

Więcej o historii

Stan obecny

W chwili obecnej jest to największy szpital rejonowy w województwie kralowohradeckim, liczy ponad 800 łóżek, natomiast liczba pracowników wynosi 1350.

Składa się z dwóch kompleksów szpitalnych położonych w miejscowości Náchod (szpital górny i dolny), szpitala w mieście Broumov, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Opočno (laboratorium biochemiczne) i Rychnov nad Kněžnou. Szpital świadczy opiekę diagnostyczno-terapeutyczną na terenie obsługującym byłe powiaty Náchod i Rychnov nad Kněžnou.

Przyszłość

Ciągła modernizacja wyposażenia szpitala i budowa nowego kompleksu szpitalnego w Náchodzie, to jeden ze stałych priorytetów zarządu województwa. Obecnie jest planowany zakup rezonansu magnetycznego.

Jesteśmy świadomi tego, że dla przyszłości i rozwoju naszego szpitala niezwykle istotną sprawą jest stworzenie kadry młodych lekarzy i lekarek, pielęgniarek ogólnych i pozostałego personelu medycznego. Współpracując z wydziałami lekarskimi i medycznymi w Czechach i na Słowacji pragniemy nieustannie wzmacniać i rozwijać nasze zespoły pracownicze.

Przebudowa szpitala

Zespół profesjonalistów

  • prim. MUDr. Jaroslav Vokůrka

    Oddział chirurgiczny Náchod

  • MUDr. Lucie Hauschke

    Wielodyscyplinarny OIOM (JIP) Broumov

  • MUDr. Lukáš Trejtnar

    Oddział pediatryczny Rychnov nad Kněžnou


Przejdź do menu głównego