Przejdź do menu głównego

Przejdź do treści


Informacje o stronie

Prawa autorskie

Właścicielem i operatorem strony internetowej www.fg.cz jest firma FG Forrest, a.s., z siedzibą Václavské náměstí 823/33, Praha 1, wpisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim/Okręgowym w Pradze, dział B, nr pozycji 6941, Regon: 25290568, NIP: CZ25290568, która zgodnie z Ustawą nr 121/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej, prawo autorskie, jest uprawniona do realizacji praw majątkowych do tej strony internetowej (dalej zwana „Operatorem”).

Operatorowi przynależą wszystkie prawa autorskie do całości zawartości, którą Operator umieszcza na stronie internetowej www.fg.cz, w tym tekstu, designu strony, rysunków technicznych, grafik, wszelkich ilustracji na tej stronie, jak również wyboru i sposobu układu plików, które zawiera ta strona.

Prawa i obowiązki Operatora i użytkowników podczas korzystania z tej strony podlegają tym Zasadom. Zasady te stosują się do wszystkich osób odwiedzających tę stronę (zwani dalej „Użytkownikami”). Użytkownik wyraża zgodę na te Zasady wchodząc na dowolną stronę internetową Operatora lub w jakikolwiek inny sposób używając jakiejkolwiek informacji umieszczonej na stronie internetowej Operatora.

Opublikowane wszelkich danych lub informacji na stronie www.fg.cz, za wyjątkiem niniejszego dokumentu, nie ma charakteru czynności prawnej, jeżeli w poszczególnych przypadkach nie zostanie podane inaczej.

Ochrona danych

Gromadzone informacje i sposób ich wykorzystania

Dostęp do strony www.fg.cz Operator może uwarunkować podając niektóre dane osobowe Użytkownika w myśl Ustawy nr 101/2000 Dz.U. Rep. Czeskiej o ochronie danych osobowych, i ewentualnie innych ustaw, w obowiązującym brzmieniu. W takim przypadku Operator będzie dysponował tymi danami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych

Operator współpracuje z firmami, które świadczą mu różne usługi. Te firmy, o ile zostały do tego upoważnione, mogą dysponować danymi osobowymi Użytkownika, przy czym pracują z tymi informacjami tylko podczas wykonywania swoich obowiązków i nie mogą ich używać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przenosi i nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim.

Operator zastrzega sobie jednak prawo do korzystania lub przekazywania jakichkolwiek danych, potrzebnych do ochrony integralności sieci, spełnienia wymagań Użytkownika lub podczas postępowania sądowego i dochodzenia prowadzonego w interesie publicznym.

Jeżeli Użytkownik życzy sobie zmienić swoje dane osobowe, które posiada Operator, może to zgłosić pod adresem e-mail privacypolicy+www.fg.cz@fg.cz lub pod adresem pocztowym podanym na stronie Kontakty lub strona o prawach autorskich.

Kody stron trzecich

Na tej stronie używamy kodów spółek Webtrekk, Google, SiteOne, s.r.o., Gemius S.A.,Wingify (Visual Website Optimizer), ClickTale Ltd., Optimizely, Clearspring Technologies, Inc., Smartsupp.com, s.r.o., pomagających nam przeprowadzić analizę zachowania osób odwiedzających witrynę.

Universal Analytics

Te strony korzystają z usługi Universal Analytics (Google Analytics), dostarcza je spółka Google, Inc. (dalej zwana „Google”). Usługa Universal Analytics używa plików „cookies”, które są plikami tekstowymi zapisywanymi w Twoim komputerze, umożliwiającymi analizę sposobu używania tej strony przez jej użytkowników. Informacje wygenerowane przez plik cookie dot. korzystania ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) będą przekazywane i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania ze strony internetowej i sporządzania raportów na temat jej aktywności, przeznaczonych dla jej operatorów, oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystania z Internetu. Google może również przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie tego wymagało prawo, lub jeżeli takie osoby trzecie będą przetwarzać te informacje dla Google. Google nie będzie łączył Twojego adresu IP z jakimikolwiek innymi danymi, które ma do dyspozycji. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych o sobie przez spółkę Google w sposób i w wymienionym wyżej celu.

Szczegółowe informacje na temat Google Analytics oraz ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Jeżeli chcesz zapobiec śledzeniu, możesz zainstalować dodatek do swojej przeglądarki internetowej (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Narzędzie Monkey Tracker

Ta strona internetowa używa narzędzia analitycznego Monkey Tracker firmy FG Forrest, a.s., które umożliwia rejestrację aktywności odwiedzających, w formie zapisu miejsc kliknięcia w zawartość strony (tzn. które użytkownik kliknie na stronie, przy czym wszystkie kliknięcia są zarejestrowane, łącznie z kliknięciami nie prowadzącymi do odsyłaczy ), i zapisu zakresu wyświetlania stron (tzn. jaką część stron odwiedzający wyświetlił, w tym części wyświetlanych za pomocą przewijania paskami przewijania). Otrzymane dane są przekazywane do zbiorczych heatmap ilustrujących intensywność w zależności od liczby kliknięć na stronie (w tym dokładne określenie liczby użytkowników, którzy kliknęli w wybrany obszar) i do scrollmap, ilustrujących liczbę użytkowników, którzy wyświetlili stosowne części strony. Informacje uzyskane za pomocą tego narzędzia pomagają twórcom strony internetowej w jej ciągłym usprawnieniu i rozwoju. Monkey Tracker nie rejestruje żadnych danych osobowych lub innych danych wprowadzonych na tej stronie. Implementacja narzędzia Monkey Tracker, zastosowana na stronie www.fg.cz, rejestruje zachowanie odwiedzających wyłącznie na tej stronie internetowej. Serwery i aplikacja Monkey Tracker są maksymalnie zabezpieczone. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego narzędzia, prosimy o kontakt z Operatorem pod adresem e-mail info@fg.cz.

Cookies

Strona internetowa domena.tld wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Niektóre z tych plików są niezbędne dla optymalnego funkcjonowania strony internetowej, inne pomagają nam analizować strony internetowe lub pozwalają nam zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia (zapamiętać użytkownika i zorganizować zawartość stron zgodnie z jego preferencjami, co prowadzi do ułatwienia przeglądania stron przez użytkownika).

Ta strona używa zarówno tymczasowych plików cookies, przechowywanych w urządzeniu użytkownika tylko na czas trwania sesji, jak też trwałych plików cookies, zapisanych w urządzeniu użytkownika, w zależności od ustawionego czasu istnienia określonego pliku cookie.

Cookies używane na stronie

Google Analytics – cele analityczne

Google Analytics to narzędzie analityczne spółki Google, pomagające właścicielom stron internetowych i aplikacji zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony i aplikacji. Może używać zestawu plików cookies do zbierania informacji i tworzenia raportów na temat wykorzystania strony internetowej, natomiast spółka Google nie otrzymuje żadnych osobowych danych identyfikacyjnych poszczególnych odwiedzających.

Oprócz tworzenia raportów statystyk korzystania ze stron internetowych Universal Analytics można wraz z którymś z plików cookie wykorzystać do wyświetlania trafniejszych reklam w usługach Google (np. Wyszukiwarka Google) i w Internecie.

Więcej informacji na temat plików cookie usługi Analytics i o ochronie danych osobowych.

Ustawienie (usunięcie) cookies

Cookies są w większości przeglądarek dozwolone w ustawieniu domyślnym. Jeśli użytkownik nie chce używać plików cookies, lub chce, aby przeglądarka internetowa powiadomiła o używaniu cookies, powinien dokonać niezbędnych ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Sposób uzyskania większej liczby informacji na temat tego, jak włączyć i wyłączyć pliki cookies oraz jak je usunąć, można znaleźć w zasobach pomocy swojej przeglądarki.

Ustawienie zakazu używania plików cookies może oznaczać ograniczenie lub niedostępność niektórych funkcji strony internetowej.

Linki do innych stron

Na stronie www.fg.cz podano linki do stron, które Operator nie kontroluje. Jeżeli Użytkownik odwiedzi jedną z tych stron, powinien zapoznać się z ich zabezpieczeniem danych osobowych. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procedury i politykę innych firm.

Zmiany w polityce ochrony danych osobowych

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany swojej polityki ochrony danych osobowych w jakikolwiek sposób i kiedykolwiek, przy czym bieżący stan będzie zawsze umieszczany na tych stronach.

Zachowanie Użytkowników

Korzystając z tej strony Użytkownikowi nie wolno ingerować w jej zabezpieczenia, nie może tej strony używać do przenoszenia szkodliwych plików i próbować wejść do publicznie niedostępnych miejsc tej strony. Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania praw autorskich Operatora tej strony internetowej.

Odpowiedzialność i właściwość prawna

Wszelkie ryzyka wynikające dla Użytkownika z korzystania z tej strony internetowej, spoczywają całkowicie na Użytkownikowi, a Operator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy sąd w Republice Czeskiej i zgodnie z prawem Republiki Czeskiej.

Postanowienia tych warunków, które z jakiegokolwiek powodu staną się niewykonalne, będą uważane za rozłączne względem pozostałych postanowień, i nie będą miały wpływu na ich ważność i wykonalność.

Deklaracja dostępności

Operator strony internetowej oświadcza, że ta strona ma na celu zapewnienie maksymalnej dostępności treści i wszystkich jej funkcjonalności dla wszystkich użytkowników Internetu.

Treść prezentacji została stworzona za pomocą , strona wizualna prezentacji z wykorzystaniem CSS3.

Podczas tworzenia tej strony została uwzględniona Wytyczna Metodyczna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej do Obwieszczenia nr 64/2008 Dz.U. Rep. Czeskiej (Obwieszczenie ws. dostępności), główne normy WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, z dnia 11. 12. 2008 r.), z naciskiem na dotrzymanie reguł poziomu A, i wskazówek metodycznych projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Zjednoczonej Organizacji Osób Niewidomych i Niedowidzących w Republice Czeskiej (z dnia 31. 03. 2005 r.).

Zalecane rozszerzenie przeglądarki

W formacie PDF oferujemy kilka dokumentów i dodatkowych informacji, które są zbyt duże, i zalecamy ich pobranie. Aby wyświetlić te dokumenty, trzeba mieć zainstalowaną przeglądarkę Adobe Reader, którą można pobrać za darmo na stronie firmy Adobe Systems, Inc..

Niektóre dokumenty zostały opublikowane w jednym z formatów aplikacji Microsoft Office. Dla wszystkich tych formatów na stronie spółki Microsoft jest dostępna przeglądarka, którą można za darmo pobrać i zainstalować w swoim komputerze; ewentualnie można pobrać za darmo pakiet biurowy Open Office.

Informacje o autorze strony

Stronę internetową zrealizowała i nią zarządza agencja internetowa FG Forrest, a.s. (www.fg.cz). Prezentacja / portal jest obsługiwany za pomocą Edee.one – CMS & E-commerce platform. W razie pytań lub stwierdzenia problemów technicznych prosimy o kontakt z autorami za pośrednictwem e-maila pod adresem info+karieravnemocnici.cz@fg.cz.


Przejdź do menu głównego