Přeskočit na hlavní nabídku

Přeskočit na obsah


Lékaři

Oblastní nemocnice Náchod a.s. nově nabízí možnost stipendií pro studenty všeobecného lékařství od 4. ročníku studia. Další možností získání stipendia je od Královéhradeckého kraje (informace na konci článku)

Stipendium je stanoveno částkou 10 000,– Kč měsíčně až do maximální celkové výše 200 000,– Kč

Student může požádat o zařazení do Stipendijního programu, pokud:

  • má trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice
  • úspěšně ukončil nejméně 3. ročník magisterského programu všeobecné lékařství

Stipendista, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání lékař je povinen splnit si svůj závazek pracovat v ON Náchod a.s. na dané pozici alespoň 48 měsíců.

Žádost o poskytnutí stipendia včetně příloh může být podávána průběžně během roku 2022/2023 v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu: Oblastní nemocnice Náchod a.s, Odbor vzdělávání, Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Bližší informace podá
Ing. Bejrová – tel. 607 643 990

Informace ke Stipendijnímu programu Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje pro akademický rok 2022–2023 naleznete na tomto odkazu:


Informace ke stipendiu

Žádost o poskytnutí Stipendia musí být doručena nejpozději do 5. 5. 2023 na adresu: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové. Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium“.

Fotogalerie

Soubory ke stažení


Přeskočit na hlavní nabídku